Welcome to the official website of Jiangmen Xinyi Research Technology Co., Ltd.

浮标 (1)

Jiangmen Xinyi Research Technology Co., Ltd.

Contact:Mr Chen
Phone:15728881680
Tel:0750-3255366
Address: Building 1, No. 5, Minghui Road,
Jianghai District, Jiangmen City
Website:www.xyykeji.com

Copyright © 2018 Jiangmen Xinyi Research Technology Co., Ltd.Powered by MetInfo